تحقیق و پژوهش-نمای سنگی،شیشه ای و رنگی در ساختمان-در 140 صفحه-docx

فهرست   مقدمه 4 پدیدار شناسی نمای ساختمان‌های مسکونی. 5 نما به عنوان محافظ. 5 نما به عنوان رابط. 7 شفافیت.. 8 نقش نما به عنوان رابط در ایران. 9 نما به عنوان یک معرف.. 9 فونکسیون. 11 عقیده لوکوربوزیه 12 عقیده اریس مندلسون. 12 تحولات قرن نوزده تا بیست.. 12 تحولات در ایران در قرن نوزده و بیست.. 13 سرآغاز تحول در ایران. 14 نما در آپارتمان‌های امروزی. 15 نما به عنوان جزیی از یک کل. 15 نقش نما در قرون وسطی. 15 نقش نمای در دوره رنسانس.. 15 نقش نما در دوره باروک.. 16 اغتشاش در نما سازی. 16 معماری نوگرا 17 نتیجه‌گیری. 18 و اما در مورد ضعف تئوریک: 19 نماسازی. 21 نمای آجری. 22 نمای سنگی. 22 سنگ‌های تزیینی. 25 ویژگی سنگ‌های مصنوعی. 27 نمای سیمانی. 27 نمای شیشه ای. 28 نمای گچی. 29 نمای خشک… 29 مفهوم نما در معماری. 29 اجزا 30 مراحل اجرای یک سیستم نمای خشک… 31 مراحل اجرابه ترتیب عبارتنداز: 31 نکات مهم اجرایی. 31 مزایا 32 در ق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *