تحقیق و پژوهش-نظریه های یادگیری -در 85 صفحه-docx

  فهرست مقدمه . 3 چگونگي يادگيري اجتماعي .. 4 پيشينه نظريه‌هاي يادگيري .. 5 بازگشت … 6 چهارچوب ادراكي .. 7 تعامل دوسويه . 7 يادگيري كاروري و جانشيني .. 8 يادگيري و عملكرد . 8 اهميت تقليد در يادگيري .. 9 جنبه غريزي تقليد . 9 جنبه رشدي تقليد . 9 چگونگي يادگيري اجتماعي .. 10 پيشينه نظريه‌هاي يادگيري .. 11 يادگيري كاروري و جانشيني .. 13 يادگيري و عملكرد . 14 اهميت تقليد در يادگيري .. 15 جنبه غريزي تقليد . 15 جنبه رشدي تقليد . 16 شرطي بودن تقليد . 16 رفتار ابزاري بودن تقليد . 17 ‌فرایندهای سرمشق یا الگوسازی .. 36 سیر تحولی و رشد . 39 نظریات رفتاری .. 39 نظریات شناختی .. 39 نقش و تاثیر در زندگی .. 40 ارتباط با سایر مباحث … 40 کاربردها 41 درماندگی آموخته‌شده 61 شکل دهی .. 64 هال .. 68 گاتری .. 72 مخالفت با اراده گرایی ،ساخت گرایی و رفتارگرایی .. 75 مفاهیم نظری عمده 76 قوانین سازمان دهی ادراک … 76 رفتار یکپارچه . 80 خاموشی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *