تحقیق و پژوهش-ساختمان و طرز کار موتورهای احتراقی -در 300 صفحه-docx

فهرست موتور 10 موتور برون سوز 10 انواع. 11 موتور درون‌سوز اتو. 11 موتور دو زمانه. 12 موتور چهار زمانه. 12 موتور شش زمانه. 12 چرخه اتکینسون.. 12 موتورهای دوار بدون پیستون.. 12 موتورهای احتراق پیوسته. 13 موتورهای احتراق ناپیوست… 13 سامانه جرقه‌زنی موتور اتو. 13 ویژگی‌ها 13 موتور درون‌سوز 14 انواع. 14 موتور درون‌سوز اتو. 14 موتور درون‌سوز دیزل.. 15 موتور درون‌سوز وانکل.. 15 موتور دو زمانه. 15 موتور چهار زمانه. 15 موتور شش زمانه. 15 چرخه اتکینسون.. 15 موتورهای دوار بدون پیستون.. 16 موتور شبه توربین.. 16 موتورهای احتراق پیوسته. 16 موتورهای احتراق ناپیوسته. 16 توربین گازی.. 16 شیوه کار 16 نمونه آزمایشگاهی یک موتور HCCI 18 تاریخچه. 18 شیوه کار 19 روش‌ها 19 موتور بخار 21 توربین بخار 22 انواع توربین.. 22 محرک ژنراتورهای برق.. 24 موتور درون‌سوز اتو. 24 موتور درون‌سوز دیزل.. 25 موتور درون‌سوز وا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *