تحقیق مدیریت بحران،60 صفحه،docx

فهرست   مقدمه . 4 بحران چیست ؟ . 4 تعریف بحران از دیدگاه سیستمی .. 5 تعریف سیستم .. 5 برخی خصوصیات بحران .. 5 ویژگی بحران .. 5 عوامل مهم در تعریف و تشخیص بحران .. 5 طبقه بندی وضعیتهای بحرانی .. 5 طبقه بندی وضعیت های بحرانی  1-  بحرانهای شدید : 6 24 ساعت اول بحران .. 8 اقدامات هنگام وقوع بحران .. 8 طبقه بندی بحرانها از نظر شدت … 9 طبقه بندی بحران از نظر زمان .. 9 عوامل موثر بر افزایش آسیب پذیری .. 9 مدیریت کاهش خطر . 10 Disaster    بلا .. 10 تعريف disaster . 10 انواع بلايا 11 موارد مورد اتفاق در كشور ما 12 مراحل 4 گانه مدیریت بحران .. 14 کارگروه های 14 گانه در بحران .. 14 یک ضرورت اساسی .. 15 استانداردهای برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی .. 15 کیمته برنامه ریزی اجتماعی حوادث غیرمترقبه . 17 تعیین اهداف برنامه . 17 موقعیت‌های بروز حادثه( Situation ) 18 مثال‌هایی از حوادث غیرمترقبه خارجی عبارتند از: 18 ایجاد کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *