تحقیق محراب،میل ها و مناره ها در معماری اسلامی،44 صفحه،docx

فهرست مقدمه 3 تعاریف.. 4 تاریخچه : 4 مناره ها در قبل از اسلام 4 تحول مناره در دوران اسلامی. 5 کاربرد مناره 7 مسجد سلطان احمد استانبول. 8 معماری مناره 8 تزئینات.. 11 مصالح ساختمانی : 15 مالويا 16 ساختمان مناره 16 مناره هاي منشوري. 19 مناره هاي مخروطي. 19 محراب مسجد 19 گودی محراب.. 20 ریشه کلمه 20 نقشه محراب.. 21 هنرهای تجسمی. 21 گچ بری. 22 ریشه کلمه محراب.. 28 گودی محراب نماز. 28 چگونگی محراب در عبادتگاه سایر ادیان. 29 محراب در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 29 محراب.. 30 چگونگی محراب در عبادتگاه سایر ادیان. 31 مناره 32 معنی لغوی. 32 کاربرد 32 مناره‌ها سه کاربرد اصلی دارند: 32 قطب منار دهلی. 33 اجزاء. 33 بلندترین مناره‌های کهن. 34 کاربرد 34 قطب منار دهلی. 35 اجزاء. 35 مناره‌ها از چهار جزء اصلی تشکیل شده‌اند: 35 مناره‌ها در تاریخ پیش از اسلام 37 مناره‌ها در تاریخ پس از اسلام تا دوره قاجاریه 38 نتیجه‌گیری: 39 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *