تحقیق در مورد تجزيه ، تحليل و بررسي ساختار تشكيلاتي موجود بانك كشاورزي مركز و ارائه الگوئي بهينه براي آن

24 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق مباني نظري تحقيق: 2-1-تعريف ساختارسازماني: ساختارسازماني را به عنوان يكي از اجزاء سازمان، كه از عنصر پيچيدگي، رسمي ت مركز تشكيل شده، تعريف مي كنند. ساختارسازمان سه نقش يا وظيفه اصلي را برعهده دارد. نخست، مهمترين وظيفه ساختاراين است كه بايد بدان وسيله هدفهاي سازمان تامين گردد . دوم ، ساختاربدين سبب طرح ريزي مي گردد كه قدرت افراد مختلف درسازمان مشخص و رويه ها مقررگردد. مقصود ازساختاراين است كه به افراد تفهيم شود كه بايدمقررات سازمان را رعايت كنند سوم، ساختار، حوزه يا محدوده اعمال قدرت را تعيين مي كند. (ميزان قدرتي كه هر پست با مقام سازماني دارد، مشخص مي‌شود) ساختارصفحات عمليات سازمان است. به طوركلي يك ساختار سازماني مي بايست هشت ويژگي را داشته باشد: 1-حوزه هاي اساسي يك سازمان را مشخص كند. (بدنه سازمان) 2-ماموريت هاي اساسي هر حوزه را انشا ء و مشخص كند. 3-واحد هاي تشكيل دهنده هر حوزه را مشخص كند. 4-ماموريت هاي هريك ازواحدها رامشخص و عنوان واحد را تعيين …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *