تحقیق درمورد جدول طرح درس سالانه دروس يک جلسه اي در هفته

فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : 2 صفحه
 
قسمتی از متن :
 
‏به نام خدا‏
‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ دروس ‏ي‏ک‏ جلسه ا‏ي‏ در هفته
‏هدف کل‏ي‏:
‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ :
‏کلاس :
‏درس :
‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم
‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس
‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس
‏فصل ها
‏تار‏ي‏خ
‏روز
‏جلسه
‏هفته ها
‏ماهها
‏جلسه اول
‏اول
‏مهر ماه
‏جلسه اول
‏دوم
‏جلسه اول
‏سوم
‏جلسه اول
‏چهارم
‏جلسه اول
‏پنجم
‏جلسه اول
‏اول
‏آبان ماه
‏جلسه اول
‏دوم
‏جلسه اول
‏سوم
‏جلسه اول
‏چهارم
‏جلسه اول
‏پنجم
‏جلسه اول
‏اول
‏آذر ماه
‏جلسه اول
‏دوم
‏جلسه اول
‏سوم
‏جلسه اول
‏چهارم
‏جلسه اول
‏پنجم
‏جلسه اول
‏اول
‏د‏ي‏ ماه
‏جلسه اول
‏دوم
‏جلسه اول
‏سوم
‏جلسه اول
‏چهارم
‏جلسه اول
‏پنجم
‏جلسه اول
‏اول
‏بهمن ماه
‏جلسه اول
‏دوم
‏جلسه اول
‏سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *