تحقیق درباره طبقه بندی گیاهان

قالب فایل(ورد) لینک دالنود پایین صفحه تعداد صفحه:21 بخشی از متن فهرست مطالب مقدمه فصل اول طبقه بندي گياهي تركيبات نيشكر عملكرد نيشكر در جهان عملكرد نيشكر در ايران فصل دوم 2-1 كاشت 2-2 چگونگي انتخاب قلمه و تهيه آن 2-3 تهيه زمين 2-4 زمان كاشت در ايران 2-5 مراحل داشت 2-5-1 آبياري 2-5-2 واكاري 2-5-3 كود دهي 2-5-4 علف هاي هرز 2-6 آفت ها 2-6-1 ساقه خواران 2-6-2 آفات مكنده 2-6-3 حمله كننده به قسمت هاي زير زميني گياه 2-6-3-1 موسك ها 2-6-3-2 موريانه ها 2-6-3-3 آبدزدك 2-6-4 آفت برك خطر و برگ ريز 2-6-5 جانوران زيان آور 2-7 بيماريها 2-7-1 بيماريهاي انگلي 2-7-2 بيماريهاي غير انگلي 2-7-3 كمبود مواد غذايي فص سوم 3-1 مرحله برداشت 3-1-1رسيدن محصول 3-1-2 چگونگي برداشت نيشكر 3-2 فرآورده هاي جانبي شكر 3-2-1 باگاس 3-2-2 برگ ها و سر شاخه هاي نيشكر و گل صافي 3-2-3 تهيه كمپوست فصل چهارم 4-1 مراحل بازرويي نيشكر 4-1-1 سوزاندن برگ ها و سرني ها توسط تراكتورهاي آتش زني 4-1-2 شيسار زني سبك روي پشته ها توسط ×××× تريلرراتون 4-1-3 فرم دهي مجدد و ترسيم پ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *