تحقیق درباره تئوري مراقبت از خود اورم از بیمار مبتلا به سرطان پانكراس

تئوري مراقبت از خود اورم از بیمار مبتلا به سرطان پانكراس فرمتdoc 21صفحه چکيده محتواي فايل: رساله کار بالینی طبق تئوري مراقبت از خود اورم از بیمار مبتلا به سرطان پانكراس اهداف           در پايان دانشجو قادر باشد هدف كلي: فرآیند پرستاری را در مورد مددجوی مبتلا به سرطان پانكراس را با توجه به تمام مراحل الگوي مراقبت از خود اورم به کار ببندد و به عنوان رساله کار بالینی ارائه دهد. اهداف ويژه بيمار مبتلا به سرطان پانكراس را بر اساس الگوي مراقبت از خود اورم بررسی و تعیین نیاز کند. یک برنامه آموزش به بیمار مبتلا به سرطان پانكراس را بر اساس الگوي مراقبت از خود اورم طبق نیازهای مددجو و اهداف تعیین شده انجام دهد. طرح برنامه مراقبتی را طبق نیازهای مددجو و اهداف تعیین شده برای بیمار مبتلا به سرطان پانكراس را بر اساس الگوي مراقبت از خود اورم را تدوین نماید. یک ارزیابی از برنامه آموزشی اجرا شده برای بیمار مبتلا به سرطان پانكراس را بر اساس الگوي مراقبت از خود اورم انجام دهد. گزارش کار خود را به صورت کتبی بر اساس معیارهای ارزیابی رساله تنظيم و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *