تحقیق جزوه آموزش مدیریت ( کایزن و مولفه های آن )

جزوه آموزش مدیریت ( کایزن و مولفه های آن ) : این جزوه در 17 صفحه می باشد و در قالب فایل ورد است. بخشی از متن به صورت زیر است – مقدمه 2- مديريت گرايی و شهروندی 3- معرفی کايزن 4- تاريخچه کايزن در ايران 5- مفاهيم اصولی کايزن 6- کايزن و مديريت 7- تاکيد بر فرآيند بجای تاکيد بر نتيجه و هدف 8- پيروی از چرخه ها 9- اولويت بخشی به کيفيت 10- اظهار نظر بر اساس آمار و داده های صحيح 11- مشتری را فرايند بعدی قلمداد کردن 12- سيستم های اصلی کايزن 13- مديريت کيفيت فراگير 14- سيستم توليد به هنگام 15- نگهداری و تعمير فراگير 16- گسترش خط مشی ها در تمام سطوح سازمان 17- سيستم پيشنهادها 18- فعاليت حلقه های کوچک کنترل کيفيت 19- اصول بيست گانه مديريت در کايزن 20- منابع مقدمه اهميت مطالعه مستمر آفرين يافته های علمی در زمينه ” دانش مديريت 1″ بر هيچ کس پوشيده نيست. اين اهميت به جهت گستردگی روز افزون اين دانش از يک سو و پيچيدگی پديده های مورد مطالعه اين علم از سوی ديگر روز به روز افزوده تر می گردد. از طرف ديگر نياز مديران در کليه سطوح و کارشناسان به مطالعه مطالب علمی در زمينه مباحث مديريت و علوم مربوطه به جهت شناخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *