تحقیق بررسی رابطه خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

1- مقدمه آموزش و پرورش، در توسعه اجتماعي و منابع انساني و تربيت افراد كاردان نقش عمده اي داشته و از اين رو آموزش و پرورش كشور در فرايند توسعه و پرورش نيروي انساني در آينده، اهميتي اساسي دارد . يكي از مشكلات شايع نظام آموزشي در بسياري از كشورهاي جهان، پديده ي اُفت تحصيلي است كه زيا نهاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زيادي متوجه دولت ها و خانواده ها مي كند از عوامل فردي تأثيرگذار پيشرفت تحصيلي افراد، انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي است . نياز به پيشرفت؛ ميل به انجام دادن خوب كارها در مقايسه با يك معيار برتراست . اين نياز، افراد را براي جستجو كردن موفقيت در رقابت با معيار برتري باانگيزه ميكند . آنچه در تمام موقعيتهاي پيشرفت مشترك است، اين است كه شخص ميداند عملكرد آتي او ارزشيابي معناداري از شايستگي فردي اوست در گذشته بسياري از پژوهشگران رابطه بين فرآيندهاي شناختي و انگيزشي با پيشرفت تحصيلي را به طور مجزا بررسي كردهاند، ولي امروزه اكثر روانشناسا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *