تحقیق اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان و راههای درمان آنها،190 صفحه،docx

فهرست فهرست.. 2 مقدمه. 9 عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 10 نظریه‌های یادگیری.. 12 عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 12 وسواس فکری.. 22 اختلال وسواس فكری – عملی. 24 نشانه‌های وسواس.. 26 تشریح نوع اختلال. 27 علل زمینه ای بروز اختلال. 28 عوامل پیشگیری كننده 29 تعریف اختلال بیش فعالی. 30 آموزش مدیریت فرزند پروری به والدین 31 تشویق رفتار مثبت: 32 انواع رفتارهای نامطلوب.. 33 – رفتارهای خطرناک.. 33 پیامد منفی برای رفتارهای نامطلوب.. 33 مراقبتهاي روانپزشکي در کودکان و نوجوانان. 35 چگونگي مراقبت: 35 آموزش روان شناختی: 36 آموزش روان شناختی. 37 آموزش روانشناختی در سطح همگانی: 37 آموزش روانشناختی برای گروههای در معرض خطر: 37 آموزش روانشناختی برای گروههای پر خطر: 38 چگونگی ارائه آموزشهای روان شناختی. 38 هنر آموزش: 39 مهارتهای آموزشی: 39 فنون: 39 الگوی جلسات آموزش روان شناختي. 40 الگوهاي آموزش روانشناختي براي خانواده: 40 روش كارگاهي و يا بصورت سخنراني. 40 يك روزه. كوت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *