تاملی اجمالی بر نگرش توسعه پایدار

   توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان و محیط بوده و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار مي دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی و به این دلیل مطرح گردید  که توسعه یک بعدی باعث بروز اختلافات طبقاتی و انواع مشکلات زیست محیطی شده بود. با توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر، مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه نیز وارد گردید. توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی, فضایی و محیطی نسبت به شهر است و به عبارتی دیگر می توان بیان نمود که توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه ی محيطي، اقتصادي و اجتماعي در کنار هم لحاظ شده است. در مقاله حاضر به اهمیت و جایگاه توسعه پایدار، اهداف، ویژگی ها، اصول، عوامل موثر و شاخص های توسعه پایدار و همچنین به راهکارهای توسعه پایدار پرداخته شده است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *