تاثير حرارت ورودي بر چقرمگي و انرژي شکست فلز جوش در اتصال غير مشابه 310 API X60/ AISI به روش GTAW

جوشکاري غير مشابه به دليل منافع اقتصادي و همچنين استفاده کامل از عملکرد برجسته دو فلز مختلف مانند استحکام و مقاومت به خوردگي، بطور گسترده درصنايع نفت و گاز استفاده مي­شود. در اين پژوهش اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي  310 AISI به فولاد ميکروآلياژي API X60  به روش جوشکاري قوسي تنگستن ( GTAW ) انجام شد. اتصال با فلز پرکننده ER 2209  و در سه حرارت ورودي (kJ/mm) 6/1 و 36/1 ، 12/1 صورت گرفت. به منظور تعيين خواص مکانيکي و ميزان چقرمگي فلز جوش از تست ضربه شارپي و ريز سختي استفاده شد. ريزساختار فلز جوش نمونه­ها با استفاده از ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفته و سطوح شکست نمونه­هاي ضربه نيز بمنظور بررسي تاثير حرارت ورودي بر ميزان چقرمگي و انرژي شکست، به کمک ميکروسکوپ الکتروني مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد در مورد فلز پرکننده ER 2209 جهت اتصال غير مشابه مورد بررسي در اين پژوهش، با افزايش حرارت ورودي، ميزان چقرمگي و انرژي شکست فلز جوش مقداري افزايش مي­يابد اما اين افزايش بسيار محدود و در حد 15%  مي­باشد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *