بهبود عمملکرد DFIG برای عملکرد بدون وقفه در طی خطا به کمکSFCL

مسئله مهمی که برای مولد های توربین بادی DFIG 1وجود دارد خطا در شبکه و قابلیت عبور از ولتاژ کم می باشد . در این مقاله یک روش جدید برای عکلکرد بدون وقفه توربین بادی با استفاده از DFIG در طول مدت خطا در شبکه رایه شده است . محدود کننده جریان ابررسانای فوق گرمایی ( HTSFCL2 )در مسیر روتور قرار می گیرد و در زمان خطا یک مقاومت مناسب با جریان عبوری از خود را جهت محدود سازی جریان خطا تا زمانی که خطا رفع شود قرار می دهد و از یک استات کام برای تامین توان راکتیو در زمان خطا و حالت ماندگار استفاده میکند . تحلیل و برسی مدل ارایه شده در نرم افزار MATLAB SIMULINK 2015b مورد برسی قرار گرفته است… این مقاله pdf و 7 صفحه می باشد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *