برنامه مربوط به بهینه یابی فنر کششی فشاری با الگوریتم پرتو آفتاب در نرم افزار متلب Sunshine

الگوریتم پرتو آفتاب Sunshine یکی از روشهای نوین فراکاوشی بهینه یابی می باشد که جدیدا ارائه شده است. در این فایل برنامه مربوط به این الگوریتم که در نرم افزار متلب نوشته شده است با استفاده از مسئله فنر کششی فشاری به عنوان یکی از مسائل رایج در مقالات بهینه سازی، صحت سنجی شده است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *