برنامه ريزي فضائي توسعه پايدار شهر ميبد

تعداد صفحات:210 نوع فایل:word چکيده : تغيير نظام اقتصادي- اجتماعي و زيست- کالبدي به نفع شهرها، توسعه پايدار شهري را به يک پارادايم مهم و مؤثر در اداره امور شهرها تبديل نموده و براي ترسيم افق آينده شهرها ضروري نموده است. دراين ميان نابرابريهاي بين منطقه­اي و محله­ايي از اهميت ويژه­اي برخورداراست. در اين رساله سعي شده­است نابرابريهای محله ها وعلل آن در سطح شهر ميبد مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا روش پژوهش”توصيفي- تحليلي” است. و از مدلهاي آماري و نرم­افزارهاي رايانه­اي استفاده شده است. در ابتدا به مقايسه تطبيقي شاخص­هاي پايداري منتخب و موجود شهر ميبد با مناطق شهري كشور پرداخته شده است. نتايج نشان از آن دارد كه وضعيت پايداري در شاخص­هاي مختلف، از نظر کمي براي شهر ميبد مناسب است. ولي توزيع و پراکندگي نامناسب آن از علل اصلي ناپايداري شهر ميبد مي­باشد.درارزيابي و آزمون پايداري در محله ها 18 گانه شهر ميبد از مجموع 6 عامل مورد بررسي، عامل زيستي- اقتصادي و نهادي-اجتماعي پايدار ترين عامل در توسعه پايدار اين شهر مي­باشد. همچنين عامل کالبدي- فرهنگي و زي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *