بررسی چالش های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم به دلیل چالشهاي فنی و مفهومی منحصربفرد از اهمیت ویژه اي برخورداراست.در این مقاله با توجه به محدودیت ها و شرایط عملیاتی ویژه ي شبکه هاي حسگر، روشی را براي بهبود تحملپذیري خطا مانند تشخیص خطا در این نوع شبکه ها مورد بررسی قرار می دهیم.مسیریابی رابطه مستقیمی با انرژيمصرفی گره ها دارد. ازآنجا که کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بی سیم از اهمیت بالایی برخوردار است ،درنتیجه خطا و یا اتلاف انرژي در مسیریابی باید به حداقل برسد. در این مقاله ، چالش هاي مسیریابی در شبکه هايحسگر بی سیم را بیان و روشهاي پیشنهادي براي مسیریابی را شرح نمودیم… این مقاله pdf و 11 صفحه می باشد. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *