بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه

عنوان: بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 16 این مقاله در مورد رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه می باشد و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه شده است و به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، آموزش ابتدایی ، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط ، پیشنهاد می گردد. چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه انجام شده است.برای این منظور از بین معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد ۲۰۶ معلم به طور تصادفی انتخاب شدند (۱۲۸ نفر مرد،۷۸ زن). ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از :پرسشنامه استرس شغلی ،پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ و پرسشنامه مدیریت زمان .نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و مدیریت زمان به طور معنی داری استرس شغلی معلمان را پیش بینی می کند،این دو متغیر با هم ۵۷ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کنند. همچنین نتایج این تحلیل نشان داد که مؤلفه های هوش هیجانی به ویژه مؤلفه های خود کنترلی ،همدلی،خودآگا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *