بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران

عنوان تحقيق به فارسي: بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران)مطالعه موردی شرکت های فعال در صنعت نرم افزارهای حسابداری هلو)طرفه نگار( همکاران سيستم رايورز) عنوان تحقيق به انگليسي: The Effect of Competitive Strategy on organizational strategy IT Industry in Iran   فهرست مطالب گرداوری شده: بيان مساله (تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبههای مجهول و مبهم و متغيرهای مربوط به پرسشهای – تحقيق، منظور تحقيق) سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و – نظرهای علمي موجود درباره موضوع تحقيق) فرضيه ها اهداف تحقيق  اهميت و ضرورت انجام تحقيق روش کار روش گردآوری اطلاعات فهرست منابع و ماخذ بخشی از منابع فارسی به صورت زیر میباشد: ايمان خان؛ نيلوفر؛ مختاريان ؛ ماهروخ؛ نوري نسب؛ محبوبه) 1333 – در سال 1333 ؛مديريت؛ ش 13 ؛ ص 01 01 2. پورتر؛ مايکل) 1330 ( : استراتژي رقابتي تکنيک تحليل صنعت و رقبا ؛ ترجمه جهانگير مجيدي؛ عباس مهرپويا؛ موسسه خدمات – فرهنگي رسا؛ چاپ 3 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *