بررسي الزامات تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري (طرح ساماندهي بافت فرسوده مرکزي شهر کرمانشاه)

تعداد صفحات:136 نوع فایل:word فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقيق   1-1- مقدمه . 3 1-2- بيان مسأله . 3 1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق .. 7 1-4- اهداف پژوهش … 9 1-5- مرور ادبيات و سوابق پژوهش … 9 1-6- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق .. 13 1-7- نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) 13 1-8-  سؤالات تحقيق .. 13 1-9-  فرضيه‏هاي تحقيق .. 14 1-10- مشکلات تحقيق .. 14 فصل دوم: ادبيات و چارچوب نظري تحقيق 2-1- مقدمه . 16 2-2- تحقق‏پذيري .. 17 2-3- سير تحولات برنامه‏ريزي شهري در تحقق‏پذيري طرح ‎ ها 18 2-4- دلايل اصلي ناکارآمدي طرح ‎ ها 20 2-5- عوامل تحقق طرح .. 24 2-6- تحقق‏پذيري طرح .. 24 2-7- بررسي امکان‏پذيري اجرايي و واقع‏نگري طرح .. 24 2-8- برنامه‏ريزي مشارکتي طرح و مشارکت‏پذيري اجرايي آن . 25 2-9- آسيب شناسي طرح ‎ هاي توسعه شهري در بافت‏هاي فرسوده 26 2-10-  رويكردهاي طرح ‎ هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي و فرسوده شهري   27 2-11- مراجع قا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *