بتن در ساختمان

تعداد صفحات : 25  فرمت :WORD مصالح سنگي كه در بتن مصرف مي شود شن و ماسه مي باشد كه در حدود 80 درصد حجم بتن را تشكيل مي دهد. سنگدانه هاي مصرفي در بتن، بايد داراي چنان كيفيتي باشند كه بتوان با آنها بتني مقاوم و پايا ساخت. بزرگترين اندازه اسمي سنگدانه هاي درشت نبايد از هيچ يك از مقادير زير بيشتر باشد: الف) يك پنجم كوچكترين بعد داخلي قالب بتن. ب) يك سوم ضخامت دال. پ) سه چهارم حداقل فاصله آزاد بين ميلگردها. ت) سه چهارم ضخامت پوشش روي ميلگرد. اندازه كوچكترين الكي كه حداكثر ده درصد وزني سنگدانه روي آن باقي بماند، اندازه اسمي سنگدانه ناميده مي شود. به كار بردن سنگدانه هاي درشت تر از 38 ميليمتر در ساخت بتن آرمه توصيه نمي شود، ولي در هيچ حالت اندازه سنگدانه ها نبايد از 63 ميليمتر تجاوز كند.(شكل 3)       …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *