انگیزش با استناد به تئوری واینر (19 صفحه به صورت word)

چکیده 1 1-مفهوم شناسی.. 1 1-1-مفهوم اسناد. 1 1-2-مفهوم انگيزش و انگيزه 2 2-نظریات اسناد. 5 2-1- نظریه روان‌شناسی ساده در اسناد هایدر. 5 2-2- نظریه استنباط متناظر جونز و دیویس… 5 2-3- نظریه تغییر همگام هارولد کلی.. 5 2-4- نظریه ترکیبی اسناد شیور. 6 2-5- نظریه سه‌بعدی واینر. 6 2-5-1-نظریه انگیزشی اسناد  واینر. 8 2-5-2- انگيزش پيشرفت در نظریه اسنادی واینر. 10 2-5-3-رابطه بین اسناد های مختلف و پیامدهای عاطفی آنها 11 3- تئوري هاي انگيزش… 11 3-1-تئوري هاي محتوايي انگيزش: 12 3-2-تئوري هاي فرايندي انگيزش: 12 3-3-تئوري هاي معاصر: 13 4-کاربرد تئوری های انگیزش در مدیریت… 13 4-1-كاربرد تئوري هاي محتوايي در مديريت… 13 4-2-کاربرد تئوری های فرایندی در مدیریت… 15 4-3- کاربرد تئوري هاي معاصر در مدیریت: 17 5-نتيجه گيري: 18 منابع. 18 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *