انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

چکیده   در این پایان نامه با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی و بالتبع انتخاب پروژه ها، مدلی ریاضی که یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری می باشد برای دسترسی به جواب بهینه (انتخاب بهترین ترکیب پروژه ها)  استفاده شده است. با توجه به اینکه هزینه های پروژه عمدتاً شامل اقلامی هستند که از به کار گرفتن منابع به وجود می آیند و با توجه به وجود محدودیت در سطح منابع قابل دسترس، باید پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شوند که در هیچ موقعیتی، سطح احتیاجات از سطح امکانات بالاتر نباشند، به همین منظور مدل ارائه شده مبنی بر نگاه منبع محور می باشد.که در نهایت منجر به انتخاب مجموعه پورتفولیو ها شده است.     فهرست مطالب فصل اول – کليات تحقيق. 8 1-1-   مقدمه. 8 1-2- تعریف مساله تحقيق.. 9 1-3- تشریح و بیان موضوع.. 10 1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 11 1-5- روش تحقیق.. 12 1-6- فرضیه های تحقیق.. 12 1-7- ساختار تحقیق.. 12 فصل دوم – مفاهیم مربوط به انتخاب پورتفولیو.. 13 2-1- مقدمه.. 13 2-2-تاریخچ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *