اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :29 قسمتی از متن : فهرست مطالب چکیده.  5 مقدمه:.  7 بیان مساله و توصیف وضع موجود:.  8 گردآوری شواهد 1:.  12 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی:.  12 ب. مشاهده :.  13 ج. پرسش نامه:.  14 پیشینه تحقیق: 14 اهداف تحقیق: 15 ۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان:    16 ۳. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها :.  16 ۴. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی:    16 ۵. استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان:.  17 ۶.  اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان:.  17 ۷. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس:.  17 تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه:.  19 انتخاب واجرای راه حل:.  19 توصیف وضع مطلوب(شواهد 2):.  25 نتیجه گیری:.  27 موانع ومشکلات احتمالی :.  27 پیشنهادات:.  28 منابع ومآخذ:.  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *