اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :50 قسمتی از متن : فهرست مطالب چکیده : 3 چه اقداماتی انجام دهم تا خلاقیت دانش آموزانم را افزایش دهم.. 3 مقدمه : 5 توصیف وضعیت موجود و بیان مساله : 7 گردآوری اطلاعات و شواهد 1: 9 تجزیه و تحلیل اطلاعات : 13 با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد : 16 در زمینه خانواده : 16 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون. 16 ارائه راه حل موقتی و اجرای آن. 18 گام اول : خانواده و اولیا ء. 18 گام دوم : مدرسه. 20 گام سوم : معلم.. 23 نمونه ای از این تمرینات و فعالیت ها به شرح ذیل بود : 26 زنگ دایره یا حلقه تفاهم.. 29 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن. 32 گردآوری اطلاعات شواهد 2  : 34 ارزشیابی  تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن : 36 بررسی وضعیت نمرات نوبت اول و دوم دانش آموزان کلاس اول. 39 تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی : 39 نتایج : 41 نتیجه گیری : 42 پیشنهادات کلی برای پرورش خلاقیت در معلمان و دانش آموزان. 43 (پیوست شماره1) 45 سناریوی تدریس خلاق.. 45 منابع و ماخذ. 49 منابع اینترنتی.. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *