اقدام پژوهی بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :34 قسمتی از متن : فهرست مطالب چکیده 4 کلیدواژه ها: 4 مقدمه. 5 بیوگرافی.. 7 اهداف پژوهش… 7 متدولوژی تحقیق.. 7 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 8 ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی.. 9 بررسی پیشینه. 10 اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی.. 13 رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. 15 هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. 16 ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه. 17 کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه. 21 بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس.. 22 الف)مصاحبه بامنتخبین شورا 22 2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان. 22 3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی.. 23 4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی.. 23 5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی.. 23 2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه. 26 ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران. 28 پیشنهادها 30 منابع: 32 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *