اصول طراحی محله مسکونی – در کلان شهر تهران

در این تحقیق سعی بر آن شده تا با بررسی همه جانبه شهرهای بزرگی همچون تهران با بررسی پیشینئ کهن انها در کنار اصول و استاندارد های طراحی محله در کلان شهرها چهارچوب های مناسب دریافت شده و در ادامه با رویکردی نوین محله ای مسکونی طراحی گردد. از مهمترین عناوین این تحقیق تعریف و تبیین مسالهشرح مختصر مواد و روش تحقیقتعاریف و مفاهیم و استاندارد های مرتبط با انسانتعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با مسکنمسکن و مسائل فرهنگی – برنامه ریزی – اجتماعی – و …هویت و عینیت در مناطق مسکونیاحراز هویت مسکنمحله و جایگاه ان در شهرمحله و تعارف پایه ایعوامل تشکیل دهنده هویت محلهمفاهیم الگو در محله از دیرباز تا کنونمدل سازی رابطه انسان و محیط و طبیعتشناخت شهر تهران به عنوان بستر طرحبررسی نمونه های موردی داخلیبررسی نمونه های موردی خارجیبرنامئ ریزی فیزیکی و نظام عملکردیروند طراحیاصول طراحی محله مسکونیمنابعاین تحقیق در قالب فایل ورد و در 200 صفحه ارایه شده است.   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *