ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان با معرفی استاندارد توسعه گر کارکنان

ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان با معرفی استاندارد توسعه گر کارکنان – 55 صفحه ورد سازمان هاي توسعه گر کارکنان از طريق مشارکت دادن کارکنان اجرايي و مديران در فعاليت هاي پرورش کارکنان و تخصيص منابع، تعهد خود را به کارکنان ثابت مي کنند. اين سازمان ها از لحاظ اجراي برنامه هاي توسعه کارکنان جدي هستند و سطح بالايي از مشارکت را تضمين مي کنند. همچنين فعاليت هاي توسعه کارکنان را پيگيري مي کنند تا انتقال يادگيري و بهبود مستمر برنامه هاي توسعه کارکنان را تضمين كنند. برنامه هاي آموزشي سازمان با برنامه هاي کسب و کار بايستي همخواني لازم را داشته باشد. همخواني برنامه هاي آموزشي با برنامه ها و فرآيندهاي كسب و كار سازمان ها بيش از هر منفعت ديگري براي سازمان، كاركنان را منتفع مي سازد. كاركنان در اين نوع از سازمان ها بر مبناي اهداف و سياست هاي كسب و كار پرورش و توسعه مي يابند. مديران سازمان ها نيز بر مبناي عواملي كه مزيت آنها را در رقابت تضمين مي نمايد نسبت به ترسيم چشم انداز هاي مناسب و مطلوب اقدام مي نمايند و در این ارتباط کارکنان کاملا متبحر و آمادگی های لازم را کسب نموده اند و نگرانی وجود ندارد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *