ارزیابی سازه ای تیر های بتونی مسلح تقویت شده با پنل های ساندویچی کامپوزیت های FRP پیشرفته نوآورانه پیچ و مهره شده یا وصل شده

این مقاله 48 صفحه فارسی می باشد و برای سال 2015 است . چکیده : عملکرد سیستم کامپوزیت پلیمریک تقویت شده با فیبر و غیر متعارف عالی ( ERP ) برای تعمیر تقویت تیر های بتونی مسلح (RC ) در این مقاله معرفی شده و ارزیابی می گردد . این سیستم تقویت کننده در شکل پنل های FRP ساندویچ نازک میباشد که بر سیمان بند کشی گردیده یا چفت شده اند . تخمین آزمایشی و عددی در ارزایبی این سیستم نوآورانه انجام شده بودند . رفتار خمش نهایی و سرویس دهی سه گروه ستون های بتون مسلح در فاز آزمایشی این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند . سه نمونه ستون گروه اول همانند نمونه های کنترل و تعیین شده بودند و عملکرد اشان  همانند خط مبنایی برای مقایسه با عملکرد دو گروه ستون بتون مسلح تقویت شده استفاده شده بود . دومین و سومین گروه ها از سه نمونه تیر برای هر گروه تشکیل شده بودند که از بیرون  با پنل های ساندویچ  کربنی / فنولی  با مهره یا بست وصل شده تقویت شده بودند . تحلیل المان محدود غیر خطی با استفاده از کد LS-DYNA اجراأ شده بود تا رفتار خمش تمامی نمونه های تیر بتون مسلح شبیه سازی گردیده و پیش بینی گردد . مطالع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *