ارائه الگوی جامع جهت توانمندسازی مدیران در سازمان های دولتی ایران

164صفحهWORD چکیده : سازمان های امروزی بیش از هر زمان دیگری به داشتن مدیرانی با دانش و مهارت ،با انگیزه و توانا در اتخاذ تصمیمات با کیفیت نیازمندند.بسیاری از صاحبنظران معتقدند کارکنان یک سازمان زمانی توانمند می شوند که مدیرانی توانمند مدیریت امور را بر عهده گیرند و پیش از تلاش برای تغییر و اصلاح در کارکنان ابتدا خود را تغییر داده و اصلاح نمایند. متاسفانه با وجود چنین نیاز مهمی در سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی تاکنون پژوهش بسیار اندکی پیرامون ارائه الگوی توانمند سازی برای مدیران صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شد تا با مطالعه عمیق منابع داخلی و خارجی موجود به درکی صحیح از مفهوم توانمندسازی و پژوهش های انجام شده و همینطور سازمان های دولتی ،ماهیت ،اهداف و وظایف آن ها دست یابیم.سپس با مصاحبه های (نیمه ساختار یافته)صورت گرفته با 25تن از مدیران در سطوح مختلف ،آشنایی خود را با فضای موجود در سازمان های دولتی ایران بیشتر کنیم.نتایج حاصل از این پژوهش نیز توسط 20 تن از نخبگان مدیریت(مدیران ارشد ،دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاه های کشور) مورد بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم مورد تایید قر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *