ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی – 15 برگ ورد

ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی – 15 برگ وردمهارت های ارتباطی :ارتباطــات موثر  بين اجزاي گوناگون يك سازمان از عناصر كليدي موفقيت مديران است. بارنارد مي گويد  فراهم آوردن يك سيستم ارتباطي ، يكي از سه وظيفه اصلي اجرايي مهم براي بقاي يك سازمان است. بنيس و نانسن اظهار داشتند كه فراهم آوردن معنا از طريق ارتباطات، يكي از چهار راهبرد مهم رهبري است. ارتباط موثر با افراد و درك انگيزه هاي آنان باعث توفيق مديريت در انجام وظيفه رهبري ، هدايت ، و غيره خواهد شد. ارتباط صحيح تنها راهي است كه افراد مختلف مي توانند به درك متقابل برسند. هر مديري در سازمان بايد بتواند از طريق نوشته ها ،گفته ها و سخنراني هايش مطالب را به درستي و روشني براي افراد خود مطرح كند تا بتواند در امر برقراري ارتباط موثر موفقيت كسب كند. ارتباط كه عبارت است از: ((تبادل اطلاعات و انتقال معني )) مديران را قادر مي سازد با افراد سازمان خود به تفاهم برسند. ارتباط مكانيسمي است كه روابط انساني بر اساس آن به وجود مي آيد و تمام مظاهر فكري و وسايل انتقال و حفظ آن ها در زمان و مكان بر پايه آن توسعه پيدامي كند. ارتبا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *