آموزش نرم افزار 3DEC

بسياري از برنامه هاي کامپيوتري مبتني بر روابط مکانيک محيط هاي پيوسته (مثلاً برنامه هاي المان محدود و تفاضل محدود لاگرانژي) مي توانند تغييرپذيري در انواع مواد و نيز رفتار ساختاري غيرخطي را که معمولاً در توده هاي سنگي ديده مي شود، شبيه سازي کنند، اما لحاظ کردن ناپيوستگي ها نياز به روشي مبتني بر محيط ناپيوسته دارد. برنامه هاي المان محدود، المان مرزي و تفاضل محدود بسياري وجود دارند که داراي المان هاي سطح مشترک يا خطوط لغزش هستند و تا حدي آنها را قادر به مدل کردن يک مادهي ناپيوسته ميکند. با اين حال معمولاً فرمول بندي آنها به دلايلي محدود است. نرم افزار 3DEC يك برنامه سه بعدي است كه براساس روش اجزاء مجزا، براي مدلسازي محيط هاي ناپيوسته، بكار مي رود. اصول اين نرم افزار مشابه نرم افزار دوبعدي UDEC مي باشد. اين نرم افزار قادر مي باشد كه محيط هاي ناپيوسته، مانند توده سنگ هاي درزه دار را تحت شرايط بارگذاري ديناميكي يا استاتيكي شبيه سازي و تحليل نمايد. اين نرم افزار بيشتر در مطالعات مربوط به زمينه هاي مهندسي معدن (مثلاً تونل و هرگونه فضاي زيرزميني، تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي)، مهندسي عمران ( …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *