آشنایی با نرم افزار Arc View

• بخش اول            مقدمه( داده های وکتوری و رستری) • بخش دوم           نحوه وارد کردن داده های نقطه ای به AVGIS ( وارد کردن یک فایل داده ای از Excel یا یک پایگاه داده ای دیگر) • بخش سوم          تهیه نقشه های توپوگرافی (خطوط کنتور) از داده های نقطه ای (نقاط برداشت شده در نقشه برداری از محل) • بخش چهارم          تهیه نقشه TIN (Triangular Irregular Network) یا شبکه نامنظم مثلثی برای درونیابی بین خطوط کنتور          تهیه نقشه DEM (Digital Elevation Model) یا مدل رقومی ارتفاع از نقشه TIN تهیه شده (رستری کردن اطلاعات وکتوری) و تهیه منحنی آلتیمتری و هیپسومتری از آن         تهیه نقشه شیب ( Slope Map ) ( استفاده در مدل های فرسایش برای تعیین سرعت فرسایش سالیانه منطقه)      &nbsp …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *