آزمایش تیتراسیون رسوبی(اندازه گیری مقدار کلر در آب)

آزمایش تیتراسیون رسوبی(اندازه گیری مقدار کلر در آب)فرمتdoc   7صفحه چکيده محتواي فايل: گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1              عنوان آزمایش : تیتراسیون رسوبی(اندازه گیری مقدار کلر در آب)   تهیه کننده گزارش : رضا حسین بیکی                                   مقدمه   تیتراسیون های رسوبی :این تیتراسیون براساس تشکیل سریع رسوب می‌باشد و بیشتر برای تعیین غلظت هالوژنها به کار می‌رود. در این صورت اغلب از نیترات نقره به عنوان عامل رسوب دهنده استفاده می‌شود. این نوع تیتراسیون‌ها را آرژانتومتری نیز می‌نامند. معروفترین روشهای تیتراسیون رسوبی عبارتند از: 1.روش موهر 2. روش فاجان 3. روش ولهارد   1. روش موهر: شامل تیتراسیون یون کلر یا برم با نیترات نقره استاندارد در pH حدود خنثی و مجاورت یون کرومات به عنوان معرف است. در پایان رسوب قرمز آجری کرومات نقره ظاهر می‌گردد. & …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *