ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers عنوان :  اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت چکیده دیوار مبادله گر حرارت با استفاده از صفحات تخت یا موج دار ساخته می شود، داکت هایی استوانه ای یا با بخش های متغیر که به موج گیر با اشکال مختلف مجهز هستند. به این دلیل، هدف این مقاله نمایش مزیت استفاده از موج گیر برای جلوگیری از جریان سیال و ناپایداری مبادله همرفتی حرارت در حین تولید نواحی بازچرخش درون کانال است. سیال مورد استفاده هیدروژن بوده که با جریانی متلاطم در حالت همرفت اجباری قرار دارد. موج گیر ها دارای بخشی هستند که در زاویه 30، 45 و 60 قرار گرفته و به دیوارهای افقی فوقانی و تحتانی کانال مستطیلی متصل می شوند. نمودار سرعت محوری، میدان سرعت و توزیع عدد ناسلت ارائه می شوند. موج گیر ها با ایجاد ناپایداری در مبادله همرفتی حرارت باعث ایجاد نواحی بازچرخش می شوند. بخشی از موجگیر که در زاویه 30 درجه قرار گرفته است نسبت به دیگر زوایای انحراف اثر بیشتری داشته و عدد ناسلت در ان به میزان 26 درصد بیشتر از سایر حالات است. …

قاب-قاب آینه-وکتور کادر-وکتور حاشیه-وکتور کناره-فایل کورل

ترجمه مقاله Performance Analysis of DTN Routing Protocol for Vehicular Sensor Networks: تحلیل عملکرد پروتکل مسیریابی DTN در شبکه های حسگر خودرویی

ترجمه مقاله Performance Analysis of DTN Routing Protocol for Vehicular Sensor Networks تحلیل عملکرد پروتکل مسیریابی DTN در شبکه های حسگر خودرویی چکیده شبکه حسگر خودرویی به یک حوزه ی تحقیقاتی فعال در زمینه ی شبکه بندی تبدیل شده است. VSN یکی از کاربردهای شبکه های اد هاک خودرویی است. شبکه خودرویی بدون تاخیر، تکامل یافته ی شبکه ی بدون تاخیر بوده و متشکل است از گره های خودرویی همراه با سنسورهای تعبیه شده در آنها. بسیاری از پروتکل های مسیریابی در VDTN پیاده سازی شده اند. هر کدام از این پروتکل ها در زمینه ی پیاده سازی دارای مزایا و منافع خاص خود است. در این مقاله، عملکرد دو پروتکل مسیریابی به نام MaxProp و پروتکل پکت گرا تحلیل شده و بر مبنای پارامترهای مختفی مقایسه می شوند. هر دو پروتکل در نرم افزار متلب شبیه سازی می شوند. …

10 قسمت اول یادگیری زبان آلمانی

              مجموعه زبان آلمانی که به صورت 10 قسمتی میزاریم براتون در صورت استقبال مشتریان هر هفته 10 قسمت آپلود می کنیم این مجموعه اول : Newbie این مجموعه رو خودم هم استفاده میکنم و بسیار راضی ام و امیدوارم شما هم راضی باشید. این مجموعه به صورت PDF و فایل صوتی مجموعه می باشد.   …

ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids  مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده چکیده افزایش یکپارچکی منابع انرژی تجدید پذیر و پراکنده نیاز به طراحی راهبردهای کنترلی جدید را برای دسته های ریز شبکه WT-PV – باطری هیبریدی برجسته کرده است. این مقاله یک مدل بهینه سازی دو سطحی را برای مدیریت هماهنگ انرژی بین سیستم های توزیع و ریزشبکه های دسته بندی شده ی WT-PV – باطری ارائه کرده است. سطح فوقانی مدل به عملیات شبکه توزیع مرتبط بوده و سطح پایینی ان عملیات هماهنگ چندین MG را در نظر گرفته است. ماتریس بازی تعاملی برای هماهنگی مبادله ی توان بین چندین MG و بین شبکه ی توزیع و MG استفاده می شود. مدل به وسیله ی الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی اصلاح شده حل می شود. نمونه های مطالعاتی سیستم توزیع با MG و یک سیستم حاوی چند MG اثر بخشی روش پیشنهادی را در بهبود کیفیت توان، قابلیت اطمینان و مزایای محیطی نشان می دهد. ترجمه روان و تخصصی، فایل بیس پایان نامه …

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 52         قسمتی از پاورپوینت فرآيند  گروهي از وظيفه‌هاي هم‌ پيوند است كه با همديگر نتيجه‌اي را ايجاد مي‌كنند.   فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد.         تعريف فرايند :  1- مجموعه‌ فعاليتهايي است كه داده‌ها ( وروديها ) را به ستانده‌ها ( خروجيها ) تبديل مي‌كند . 2- يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت  هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل  داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان  به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .       تعريف نگرش : رويكرد و زاويه‌اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، به تحليل پديده‌هاي پيرامون …

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 52         قسمتی از پاورپوینت فرآيند  گروهي از وظيفه‌هاي هم‌ پيوند است كه با همديگر نتيجه‌اي را ايجاد مي‌كنند.   فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد.         تعريف فرايند :  1- مجموعه‌ فعاليتهايي است كه داده‌ها ( وروديها ) را به ستانده‌ها ( خروجيها ) تبديل مي‌كند . 2- يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت  هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل  داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان  به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .       تعريف نگرش : رويكرد و زاويه‌اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، به تحليل پديده‌هاي پيرامون …

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 52         قسمتی از پاورپوینت فرآيند  گروهي از وظيفه‌هاي هم‌ پيوند است كه با همديگر نتيجه‌اي را ايجاد مي‌كنند.   فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد.         تعريف فرايند :  1- مجموعه‌ فعاليتهايي است كه داده‌ها ( وروديها ) را به ستانده‌ها ( خروجيها ) تبديل مي‌كند . 2- يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت  هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل  داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان  به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .       تعريف نگرش : رويكرد و زاويه‌اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، به تحليل پديده‌هاي پيرامون …

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 52         قسمتی از پاورپوینت فرآيند  گروهي از وظيفه‌هاي هم‌ پيوند است كه با همديگر نتيجه‌اي را ايجاد مي‌كنند.   فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد.         تعريف فرايند :  1- مجموعه‌ فعاليتهايي است كه داده‌ها ( وروديها ) را به ستانده‌ها ( خروجيها ) تبديل مي‌كند . 2- يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت  هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل  داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان  به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .       تعريف نگرش : رويكرد و زاويه‌اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، به تحليل پديده‌هاي پيرامون …

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 52         قسمتی از پاورپوینت فرآيند  گروهي از وظيفه‌هاي هم‌ پيوند است كه با همديگر نتيجه‌اي را ايجاد مي‌كنند.   فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد.         تعريف فرايند :  1- مجموعه‌ فعاليتهايي است كه داده‌ها ( وروديها ) را به ستانده‌ها ( خروجيها ) تبديل مي‌كند . 2- يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت  هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل  داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان  به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .       تعريف نگرش : رويكرد و زاويه‌اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، به تحليل پديده‌هاي پيرامون …